Μίθρῃ

Μίθρῃ
Μίθρας
masc dat sg (epic ionic)
Μίθρης
masc dat sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Зороастрийский календарь — Календарь Данные о календаре Тип календаря Солнечный Календарная эра Вставка високосов Другие календари Армелина · Армянский: языческий, христианский · Ассирийский · …   Википедия

  • MITHRA — Persis dicitur Sol. Strad. l. 15. Τιμῶσι δὲ καὶ Η῞λιον, ὅν Μίθραν καλοῦσι. Plut. in l. de Iside, et Osiride, post relatam eorum sententiam, qui duos esse Deos credebant, quasi adversarios et ἀντιτέχνους, quorum alter Bona, alter Mala operaretur,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”